Αρχική σελίδα

Ο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  ασχολείται με τις μονώσεις από το 1990 και ίδρυσε την  εταιρεία  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  το 2000. Έκτοτε, δραστηριοποιείται και παρουσιάζει αποκλειστικά ανοδική πορεία σε έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς που άπτονται των κατασκευών, τον τομέα της μόνωσης κτιρίων. Η εταιρεία εξειδικεύεται και πραγματοποιεί μονώσεις  κάτι που την κάνει την πλέον κατάλληλη, πλήρως καταρτισμένη και ενημερωμένη εταιρεία στο κομμάτι αυτό.
 

Ο συνδυασμός της πολυετούς και επιτυχημένης πορείας και πείρας του ιδρυτή της εταιρείας, Κωνσταντίνου Xαιντούτη ,και το αρτιότατα εκπαιδευμένο επιτελείο με τα ποιοτικότερα υλικά !!!