ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ (ABLS)
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Τριήμερη εκπαίδευση
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίες και ώρες:
Παρασκευή 23-10-2015  από τις 16:00 έως τις 21:00
Σάββατο     24-10-2015  από τις 09:00 έως τις 21:00
Κυριακή      25-10-2015  από τις 10:00 έως τις 17:00


Το πρόγραμμα ABLS εισάγει μία προχωρημένη διαδικασία εκτίμησης ασθενούς ή τραυματία, για να βοηθήσει στη διαχείριση θυμάτων που έχουν τις αισθήσεις τους. Περιλαμβάνει επίσης μία καλύτερη μέθοδο ενοποίησης με το ΕΚΑΒ, καθώς και αρκετά εξειδικευμένα ζητήματα και δεξιότητες που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες. 

Απευθύνεται σε:
Επαγγελματίες Υγείας, Ομάδες Διάσωσης, Ομάδες Πρώτων Βοηθειών, Ομάδες Πυρασφάλειας και Εκκένωσης Χώρων, Προσωπικό Ασφαλείας και σε οποιονδήποτε θέλει να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις Πρώτων Βοηθειών. 

Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

Α) Συστήματα Οργανισμού

-Αναπνευστικό σύστημα

-Κυκλοφορικό σύστημα

-Μυοσκελετικό σύστημα

-Νευρικό σύστημα

-Δέρμα

Β) Προχωρημένη Εκτίμηση Ασθενή

-Εκτίμηση περιβάλλοντος περιστατικού

-Προχωρημένη Αρχική Εκτίμηση

-Εκτέλεση σωματικής εκτίμησης (έλεγχος)

-Λήψη Ιατρικού Ιστορικού Ασθενή

-Βασικά ζωτικά σημεία

-Λήψη αρτηριακής πίεσης

-Συνεχιζόμενη εκτίμηση

-Σακχαρόμετρο

-Παλμικό οξύμετρο

Γ) Συνεργασία με ΕΚΑΒ

-Αναφορά ενεργειών

-Παράδοση ασθενή στο ΕΚΑΒ

-Τοποθέτηση, μετακίνηση και ανύψωση ασθενή

Δ) Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες

-Χρήση ασκού εμφυσήσεων

-Εκτέλεση ΚΑΡΠΑ από 2 άτομα

-Αναρρόφηση

-Στοματοφαρυγγικός και ρινοφαρυγγικός αεραγωγός

-Ακινητοποίηση κεφαλής

-Νάρθηκες ακινητοποίησης
-Γιλέκο ακινητοποίησης

-Φορεία

-Αφαίρεση κράνους

-Μεθοδολογία διαχείρισης περιστατικού
-Επείγον Τοκετός

-Διαλογή (Triage)

Ε) Διαχείριση Οξυγόνου σε επείγοντα περιστατικά


Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει γνώσεις σε: Βασικές Πρώτες Βοήθειες, ΚΑΡΠΑ &  Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

 

Κόστος συμμετοχής: 350€ 
(επιπλέον ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τα νέα φορολογικά δεδομένα στην εκπαίδευση).

Στο κόστος περιλαμβάνονται: Πιστοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένη, Κάρτα επιτυχούς παρακολούθησης, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, Σημειώσεις, Μάσκα εμφυσήσεων, Ατομικό φαρμακείο, Παλμικό οξύμετρο, Οδηγός τσέπης επειγόντων περιστατικών, Πλάνο επειγόντων περιστατικών, Ραφτό σήμα, Τσάντα σεμιναρίων (περιλαμβάνει μολύβι, χαράκι, σελιδοδείκτη), Δωρεάν παρακολούθηση Βασικών Πρώτων Βοηθειών, coffee break, light lunch break.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας και επωφεληθείτε από τις προσφορές 
-Για κρατήσεις συμμετοχής μέχρι και 1 μήνα πριν την ημερομηνία εκπαίδευσης
ΕΚΠΤΩΣΗ 20%
-Για κρατήσεις συμμετοχής μέχρι και 2 εβδομάδες πριν την ημερομηνία εκπαίδευσης
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%
-Για κρατήσεις συμμετοχής μέχρι και 1 εβδομάδα πριν την ημερομηνία εκπαίδευσης
ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
Η κράτηση θέσης για έγκαιρη συμμετοχή γίνεται με την κατάθεση προκαταβολής.

Δηλώστε συμμετοχή ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 421551 για να λάβετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Εαν σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε εδώ
 
Κάντε τη πράξη τρία και πέντε =
Επικοινωνία
Πίσω
Επικοινωνία