ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟΥ 801060
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Αντικλεπτικό δίσκου με 2 κλειδια. www.newstock.gr (Θα το βρείτε στην ενότητα για τη μηχανή).
Εαν σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε εδώ
 
Κάντε τη πράξη έξι και εννέα =
Επικοινωνία
Πίσω
Επικοινωνία