Τμήμα Αρχιτεκτονικής
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Το τμήμα αρχιτεκτονικής αναλαμβάνει να κάνει όλες τις απαραίτητες συναντήσεις στο γραφείο μας η στον χώρο σας ώστε με την ολοκλήρωση της σχεδίασης του χώρου σας, θα είστε σε θέση να εξασφαλίσετε την ηρεμία σας, αναθέτοντας σε εμάς τη δύσκολη εργασία του συντονισμού όλων των απαραίτητων ενεργειών, από τη συλλογή των απαραίτητων πιστοποιητικών, τις επισκέψεις στην Πολεοδομία, μέχρι και την τακτοποίηση των υποθέσεων στο ΙΚΑ

Εαν σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε εδώ
 
Κάντε τη πράξη εννέα μείον έξι =
Επικοινωνία
Πίσω
Επικοινωνία