Απολυμάνσεις Μικροβιοκτονία
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Η απολύμανση γίνετε με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων εκνέφωσης (fogger), τα οποία και διασπούν το απολυμαντικό σκεύασμα σε μικροσταγονίδια (εκνέφωμα), τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες και μ? αυτόν τον τρόπο απολυμαίνεται ο χώρος σας. Όλα τα απολυμαντικά σκευάσματα είναι εγκεκριμένα από το υπουργείο για χρήση από επαγγελματίες απολυμαντές . Η Απολυμαντική Προστασία χρησιμοποιεί απολυμαντικά σκευάσματα σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου, συμπεριλαμβανομένου του CoVid-19, φροντίζοντας για την υγιεινή των χώρων σας.
Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της εσφαλμένης χρήσης λέξεων και όρων, κάτι που ισχύει και με τον ορισμό της απολύμανσης. Αυτό συμβαίνει διότι η πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν συνδέσει στο μυαλό τους, ότι ο όρος περιλαμβάνει τo σύνολο των υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και άλλων εφαρμογών ελέγχου, καταπολέμησης και αντιμετώπισης παρασίτων. Μερικές φορές αντί του όρου απολύμανση χρησιμοποιείται ο όρος «μικροβιοκτονία», και αυτό συμβαίνει γιατί γίνεται αναφορά σε μικρόβια και παθογόνους μικροοργανισμούς όχι όμως σε έντομα, τρωκτικά και άλλα επιβλαβή παράσιτα.

Εαν σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε εδώ
 
Κάντε τη πράξη οκτώ μείον έξι =
Επικοινωνία
Πίσω
Επικοινωνία