Μυοκτονία
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Κύριος στόχος της Μυοκτονίας είναι η πλήρης απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους της δημόσιας υγείας λόγω της μετάδοσης σοβαρών ασθενειών στον άνθρωπο. Για την επιτυχή καταπολέμησή τους είναι απαραίτητη η γνώση της βιολογίας τους, η γνώση του τρόπου εφαρμογής των μέσων καταπολέμησης και η μελέτη και κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών του χώρου που έχει προσβληθεί από τρωκτικά.Σε κάθε Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Τρωκτικών το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η Πρόληψη και η Αποτροπή εγκατάστασής τους στους χώρους που θέλουμε να εξυγιάνουμε.

Για τον Σχεδιασμό και την Εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Μυοκτονίας ακολουθούνται τα παρακάτω απαραίτητα βήματα:Έλεγχος του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων (γειτνιάζουσες εκτάσεις, αστική περιοχή, αποχετευτικά δίκτυα, κ.α.)Έλεγχος της υποδομής και των εγκαταστάσεων για τυχόν κτηριακές ελλείψεις (τρύπες σε τοίχους, καλώδια που εισέρχονται στο κτήριο και αφήνουν ανοίγματα στα τοιχία, σχισμές, ανοίγματα κάτω από πόρτες, ανοιχτές αποχετεύσεις, κλαδιά δέντρων που ακουμπούν στο κτήριο κ.α.)Προσδιορισμός και Υπόδειξη προς τους πελάτες, των πιθανών ευάλωτων σημείων στις εγκαταστάσεις που αποτελούν πιθανά σημεία εισόδου των τρωκτικών στους εσωτερικούς χώρους Εντοπισμός πιθανών πηγών από τις οποίες αναζητούν και προμηθεύονται τα τρωκτικά την τροφή τους.Έρευνα για παρουσία ή ίχνη τρωκτικών. Ερευνάται αν υπάρχουν ίχνη, ούρα, τρίχες, κόπρανα, δαγκωματιές σε δολώματα, κ.α.Προσδιορισμός του είδος του τρωκτικού, των σημείων που βρίσκονται οι φωλιές, οι πιθανές διαδρομές που ακολουθούν και γίνεται εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού τους.

Στην συνέχεια σχεδιάζεται μια Ζώνη ασφαλείας με την τοποθέτηση των κατάλληλων δολωματικών σταθμών σε επιλεγμένα σημεία εξωτερικά, περιμετρικά του κτηρίου και της περίφραξης του χώρου, και εσωτερικά με την χρήση παγίδων σύλληψης με κόλλα.Τέλος αποτυπώνονται σε σχέδιο κάτοψης οι ζώνες ασφαλείας των δολωματικών σταθμών και διεξάγονται τακτικές επισκέψεις ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων.

Χημική καταπολέμηση

Στη μυοκτονία χρησιμοποιούνται συνηθέστερα δολώματα τρωκτικοκτόνα, τα οποία είναι δολώματα "νέας γενιάς" την οσμή των οποίων δεν την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος και πρόκειται για αντιπηκτικές ουσίες υποξείας τοξικότητας. είναι ισχυρά δηλητήρια που στόχο έχουν τη γρήγορη εξόντωση των τρωκτικών. Τοποθετούνται με την εμπειρία και τις γνώσεις εκπαιδευμένου προσωπικού σε κατάλληλες θέσεις και αποστάσεις ώστε να μπουν σε πιθανούς διαδρόμους που επιλέγουν τα τρωκτικά. Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώ υπάρχει και η δυνατότητα παροχής του σχετικού πιστοποιητικού απολυμάνσεως.

Μηχανική καταπολέμηση

Στη μηχανική καταπολέμηση αποφεύγετε η χρήση φαρμάκου και γίνεται προσπάθεια με μηχανικούς τρόπους να πιαστεί ο εχθρός, όπου συνηθέστερα είναι το ποντίκι. Οι μηχανικές παγίδες διαθέτουν ισχυρή κολλητική επιφάνεια πάνω στην οποία προσκολλάται και παγιδεύεται το τρωκτικό. Οι παγίδες αυτές έχουν ανοίγματα στα πλαϊνά μέρη για να μπορεί να εισέρχεται το τρωκτικό και ημιδιαφανές καπάκι από όπου μπορεί να ελέγχετε η κατάσταση της παγίδας. Σε βιομηχανίες τροφίμων όπου απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών τοποθετούνται Μεταλλικές μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων ποντικών (multicatch), γαλβανισμένη για αντοχή στη διάβρωση, με διαφανές καπάκι για εύκολο έλεγχο. Κατάλληλη για έλεγχο τρωκτικών. Δέχεται παγίδα κόλλας» Επίσης χρησιμοποιούνται επαναχρησιμοποιούμενες μηχανικές παγίδες θανάτωσης και μεταλλικές παγίδες τρωκτικών.

Εαν σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε εδώ
 
Κάντε τη πράξη επτά μείον τέσσερα =
Επικοινωνία
Πίσω
Επικοινωνία