Αρχική σελίδα

Αρχική σελίδα

Η Φυσιοαγωγή είναι ένα σύγχρονο, πρότυπο κέντρο φυσικοθεραπείας και θεραπευτικής άσκησης με νόμιμη άδεια από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και την έγκριση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας και της Εταιρείας Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών Ελέγχεται διαρκώς για τις υπηρεσίες και την ποιότητα του έργου που παρέχει.

Αποστολή του κέντρου Φυσιοαγωγής είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου και επιστημονικά καταξιωμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας  τόσο όσο αφορά την πρόληψη – αντιμετώπιση – βελτίωση προβλημάτων που παρουσιάζονται στο ανθρώπινο σώμα ( σύνολο μελών, οργάνων, συστημάτων) όσο και τη διατήρηση  μέσω ασκήσεων της βελτίωσης που έχει ήδη επιτευχθεί  σε ‘ασθενείς’  και σε υγιή άτομα.

Όραμα

Όλων των ανθρώπων που εργάζονται ή συνεργάζονται στο κέντρο Φυσιοαγωγή είναι να καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου σαν ένα από τα ποιοτικότερα Κέντρα παροχής φυσικοθερσπευτικών υπηρεσιών και θεραπευτικών ασκήσεων.

Σκοπός

Η αναγνώριση στην Ελλάδα και έξω από αυτήν στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Συμβολή