Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Στη σημερινή εποχή όπου το άγχος, η έλλειψη κίνησης, οι λανθασμένες στάσεις σώματος, τα σύνδρομα υπέρχρησης, οι τραυματισμοί  κ.α., αυξάνονται και εμφανίζονται όλο και συχνότερα και νωρίτερα, είναι επιτακτική ανάγκη να δοθούν επιστημονικά καταξιωμένες λύσεις, σε όλα αυτά τα σύγχρονα προβλήματα.

Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση και η θεραπευτική άσκηση με τη ραγδαία ανάπτυξη τους, αποτελούν ένα εξαιρετικό  συνδυασμό στη προσπάθεια επίλυσης αυτών των προβλημάτων.

Η θεραπευτική προσέγγιση ,της αντιμετώπισης  του συμπτώματος  σε σύντομο χρόνο, αλλά και η εύρεση των αιτιών  και διόρθωση αυτών, είναι πλέον η πεμπτουσία της φιλοσοφίας της Φυσικοθεραπείας.

 

Ανταποκρινόμαστε λοιπόν με ευθύνη, αγάπη, αξιοπιστία ,συνέπεια , στις διαρκώς αυξανόμενες θεραπευτικές απαιτήσεις του πάσχοντα  ή του φαινομενικά υγιούς ατόμου, προσαρμόζοντας  κατά περίπτωση ξεχωριστά, τις σύγχρονες  τεχνικές μας, καθώς και τη χρήση εξελιγμένων φυσικοθεραπευτικών μέσων.

Αντώνης Βενιέρης

Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης, η καλή συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό του ασθενή.

Όλα αυτά μαζί, οδηγούν στην επίλυση των φυσικοθεραπευτικών προβλημάτων  καθώς και στην προάσπιση των θετικών αποτελεσμάτων της θεραπείας, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, υγιείς και ευτυχισμένους!