Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η «Sygrisis Property Solutions» ασχολείται επαγγελματικά με την εξυπηρέτηση της διαχείρισης παντός είδους κτιρίων, εμπορικών κέντρων, συγκροτημάτων, επαγγελματικών χώρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων.
Το στοίχημα που καθημερινά κερδίζουμε στα κτίρια την ευθύνη των οποίων έχουμε αναλάβει, αποδεικνύει ότι εκτός από την εμπειρία, το εξειδικευμένο προσωπικό σε κάθε κλάδο και την γνώση όλων των θεμάτων που αφορούν την ιδιοκτησία, βασίζεται στις σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύσσονται μεταξύ μας, μέσα από την καθημερινή επαφή μας με εσάς και τη συνεχή παρουσία μας, με απαντήσεις σε κάθε σας ερώτημα.
Η σωστή διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα στον κύκλο ζωής των ακινήτων. Σαφέστατα, εφόσον έχει υπάρξει σωστή μελέτη και κατασκευή η εξυπηρέτηση του σκοπού επιτυγχάνεται στο μεγαλύτερο βαθμό, όμως η τεχνολογία, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών και οι διαρκείς μεταβολές που συνοδεύουν το κτήριο για όλη την ωφέλιμη ζωή του είναι μεγάλες. Η «Sygrisis Property Solutions«  συστάθηκε ουσιαστικά για αυτόν ακριβώς το λόγο, καθώς διακρίναμε πρώτοι στην ελληνική αγορά τη σημασία της σωστής φροντίδας και επιμέλειας των κτισμάτων. Αν έχετε ακίνητο που σας είναι δύσκολη η διαχείριση του, ή που βρίσκεται σε άλλη πόλη ή είστε στο εξωτερικό αναλαμβάνουμε την διαχείριση του. Δηλαδή η είσπραξη του ενοικίου, η επιθεώρηση, η διαμεσολάβηση για την επισκευή, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το γραφείο μας.