Αρχική σελίδα

Αρχική σελίδα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΣ

Η Εταιρεία P&FINS Ι.Κ.Ε παρέχει πάνω από 15 χρόνια ολοκληρωμένες Φοροτεχνικές, Λογιστικές, Συμβουλευτικές και Ελεγκτικές υπηρεσίες, σε Φυσικά-Νομικά Πρόσωπα και Ατομικές Επιχειρήσεις. Παράλληλα, τα τελευταία δέκα χρόνια δραστηριοποιούμαστε με εξαιρετική επιτυχία στα πάσης φύσεως επενδυτικά προγράμματα είτε αυτά απορρέουν από το ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ είτε από Αναπτυξιακούς Νόμους, αναλαμβάνοντας την Σύνταξη, Υποβολή, και Παρακολούθηση εκτέλεσης των αιτήσεων σας. Παρέχουμε επίσης πλήρως αξιόπιστα Ασφαλιστικά προϊόντα, όλων των κλάδων ασφάλισης, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

 

 

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

Τα στελέχη που πλαισιώνουν τη λειτουργία της εταιρείας, εγγυώνται άριστο αποτέλεσμα εργασιών, τόσο στον Οικονομικό όσο και στον Ασφαλιστικό κλάδο υπηρεσιών. Στελέχη που με ανώτατη μόρφωση, εμπειρία, εξειδίκευση και άριστη γνώση του αντικειμένου ενασχόλησης, αναζητούν λύσεις ακόμα και στα πιο σύνθετα προβλήματα της εργασιακής σας καθημερινότητας, έχοντας θέσει σαν στόχο την άμεση και πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών μας.  Ο επαγγελματισμός, η επιστημονική  κατάρτιση και η άριστη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, μας καθιστούν πρωτοπόρους στην αγορά για τις ποιοτικές και στοχευμένες υπηρεσίες μας, αλλά και για το ανταγωνιστικότατο τιμολόγιο μας.

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΟΜΗ

 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών και προϊόντων, η εταιρεία διαθέτει άριστη μηχανογραφική υποδομή και την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την αξιοποίησή της, άρτια επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της και εξειδίκευση στα Λογιστικά-Φοροτεχνικά-Αναπτυξιακά και Ασφαλιστικά αντικείμενα και προϊόντα.

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Ορκωτούς Λογιστές, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Τραπεζικούς Υπαλλήλους, με στόχο την πλήρη υποστήριξη των εργασιών σας.