ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1) Για την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος 2013 για ανέργους, νέους έως 30 ετών, χαμηλοσυνταξιούχους και ΑΜΕΑ το κόστος σύνταξης και υποβολής της δήλωσης ανέρχεται στα 20€.

2) Με την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης στην εταιρεία P&FINS σας παρέχεται δωρεάν η υποβολή του Α21 (επίδομα τέκνων).